Privacy statement

Deze privacyverklaring is opgesteld om de bezoekers van de website en klanten van Easy Sleepers te informeren over de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door Easy Sleepers en van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van en door Easy Sleepers. Easy Sleepers (kvk nummer: 84360712) is gevestigd aan de Lessinglaan 50 3533 AX Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Easy Sleepers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten Deze gegevens worden zelf door jou, als bezoeker en of (potentiële) klant aan Easy Sleepers verstrekt. Bijvoorbeeld middels een contact-en of intakeformulier.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum van uw kind
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige informatie zoals door u verstrekt via het intakeformulier

Easy Sleepers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst zoals bijvoorbeeld om contact op te nemen over de uitvoering van de dienstverlening of om online producten en/of diensten bij je af te leveren
  • voor het doen van marketing en communicatie uitingen

Bewaren van persoonsgegevens

Easy Sleepers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Easy Sleepers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

  • Websitehosting en e-mailprovider ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst.

Easy Sleepers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Easy Sleepers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@easysleepers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Easy Sleepers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Opgesteld op 13 april 2022.

Neem contact op

Vul het onderstaande formulier in als je vragen hebt of in contact wilt komen.